Ο αξιωματούχος τόνισε ότι εξίσου σημαντικά καθήκοντα τίθενται ενώπιον της ρωσικής βιομηχανίας στον τομέα της διαστημικής δραστηριότητας μη στρατιωτικού και διπλού προορισμού.