Κατά τη γνώμη του Γιανουκόβιτς για την επίλυση των εσωτερικών προβλημάτων η ουκρανική εξουσία έχει και σοφία και πολιτική βούληση.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας στις 21 Νοεμβρίου αποφάσισε να αναστείλει την προετοιμασία για την υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που υποδαύλισε τις συγκεντρώσεις των οπαδών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στη χώρα, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα.