Ο πρόεδρος εξήγησε τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου για την Ουκρανία, μίλησε για την οικονομική κατάσταση στη χώρα, για την αμνηστία, καθώς επίσης και για επίκαιρα διεθνή ζητήματα.

Ο ηγέτης του κράτους έχει δώσει παρόμοιες σε έκταση συνεντεύξεις Τύπου για να συνοψίσει τα συμπεράσματα του έτους άλλες 9 φορές.