Ωστόσο, επέστησε την προσοχή, στο γεγονός ότι είναι αδύνατο να επιτευχθούν αποτελέσματα στην επίλυση αυτών των προβλημάτων, «χωρίς την από κοινού συνεργασία των αμερικανών, ευρωπαίων και κινέζων φίλων μας, τους οποίους και ευχαριστούμε».

«Η Ρωσία μπορεί να είναι υπερήφανη για όλα όσα κάνει στη διεθνή σκηνή, είναι υπερήφανη για τη βασική της στάση, για τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε ο πρόεδρος.