«Η Ρωσία είναι χώρα με αρχαίο βαθύτατο πολιτισμό. Πρέπει να δώσουμε προσοχή στις παραδοσιακές ρωσικές αξίες, χωρίς τις οποίες η κοινωνία εξευτελίζεται. Πρέπει να τις επαναφέρουμε και πάνω σ΄αυτή τη βάση να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Είναι συντηρητική προσέγγιση, αλλά δεν εμποδίζει την ανάπτυξη»,- τόνισε ο αρχηγός του ρωσικού κράτους.