Μιά απο τις παραλλαγές της πιθανής απάντησης σ’αυτές τις ενέργειες είναι η ανάπτυξη επιχειρησιακών τακτικών πυραυλικών συστημάτων Iskander στην περιοχή Καλινινγκράντ, - παρατήρησε ο Πρόεδρος.

«Αλλά τα συστήματα Iskander δεν είναι ο μόνος τρόπος προστασίας και αντίδρασης. Είναι μόνο ένα στοιχείο της πιθανής απάντησης, αν και στον τομέα του είναι ένα από τα πιο δραστικά και αποτελεσματικά όπλα στον κόσμο», - τόνισε ο Πούτιν.