«Σήμερα βλέπουμε ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση - τόσο οικονομική και κοινωνική, όσο και πολιτική. Και αν πραγματικά λέμε ότι είμαστε αδελφικός λαός, τότε θα πρέπει να κάνουμε ως στενοί συγγενείς και να τον υποστηρίξουμε στις δύσκολες συνθήκες»,- τόνισε ο Πούτιν.

Εκτός απ’αυτό, ο Πρόεδρος τόνισε ότι οι τρίτες χώρες δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στις σχέσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας και να υπαγορεύουν τους όρους τους για το πώς οι σχέσεις αυτές θα πρέπει να αναπτύσσονται.