Τα πρώτα ελικόπτερα θα φτάσουν στη χώρα περίπου μέσα στο 2014. Όλες οι συμβατικές δευσμεύσεις πρόκειται να εκπληρωθούν το 2015.

Τα ελικόπτερα προβλέπεται να χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της τρομοκρατίας στην κοιλάδα των ποταμών Απουριμάκ Ενε και Μαντάρο. Είναι περιοχή με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα της άκρας αριστεράς ομάδας Sendero Luminoso(Φωτεινό Μονοπάτι), η βασική πηγή χρηματοδότησης της οποίας είναι το εμπόριο ναρκωτικών.