Στην εταιρεία TEPCO συνεχώς ασκείται πίεση από την κοινή γνώμη: από τη διαχειρίστρια εταιρεία ζητούν το κλείσιμο του πυρηνικού σταθμού, στον οποίον από τη φυσική καταστροφή πριν δύο χρόνια είχαν υποστεί ζημιά τέσσερις αντιδραστήρες.

Αυτή η δήλωση έγινε μετά τη δημοσίευση στοιχείων για την αύξηση του εμπορικού ελλείματος το Νοέμβριο: η ανισορροπία μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών αυξήθηκε κυρίως λόγω της αύξησης της εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.