«Συζητήθηκε η κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής με έμφαση στην κατάσταση στη Συρία, - ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. – Επίσης υπογραμμίστηκε η ανάγκη του ταχύτερου τερματισμού της αιματοχυσίας και των βασάνων του συριακού λαού μέσω της έναρξης ενός πλατιού διασυριακού διαλόγου στο δρόμο της σύγκλησης της Διεθνούς Διάσκεψης «Γενεύη 2».