Αναμένεται ότι οι πλευρές θα συζητήσουν τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα στάδια εφαρμογής της τραπεζικής ένωσης.

Μεταξύ των δύο χωρών υπάρχουν διαφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της κρίσης στην ευρωζώνη. Συγκεκριμένα, η γερμανική κυβέρνηση δεν θα ήθελε να αναλάβει μέρος της ευθύνης για τη διάσωση των ξένων τραπεζών, ενώ η Γαλλία είναι ο βασικός υποστηρικτής αυτής της προσέγγισης.