Παρόμοιες κατηγορίες έχουν προβληθεί και σε άλλους διάσημους ηγέτες των «Αδελφών μουσουλμάνων». Εκτός αυτού, οι ηγέτες των ισλαμιστών κατηγορούνται για την «αποκάλυψη σε άλλο κράτος μυστικών», που αφορούν θέματα της άμυνας της Αιγύπτου, για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την προετοιμασία πολέμου για την επίτευξη των στόχων της διεθνούς οργάνωσης «Αδελφοί μουσουλμάνοι», καθώς και για ενέργειες, που αφορούσαν την κυριαρχία της χώρας και την εδαφική της ακεραιότητα.