Ο πρόεδρος στις 9 Δεκεμβρίου κατέθεσε στην Κρατική Δούμα το προετοιμασμένο από το Συμβούλιο του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου, νομοσχέδιο αμνηστίας. Κατατέθηκαν 50 περίπου τροπολογίες, η πλειοψηφία των οποίων, η επιτροπή ειδικών πρότεινε να απορριφθούν.

Ο πρόεδρος της επιτροπής για την ποινική νομοθεσία Πάβελ Κρασενίνικοφ κάλεσε την «Εφημερίδα του Κοινοβουλίου» και τη «Ρωσική εφημερίδα» να δημοσιεύσουν το συντομότερο δυνατό το κείμενο και σημείωσε πως η Κρατική Δούμα βιάστηκε να το υιοθετήσει ώστε να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό.