Ο ίδιος σημείωσε πως η Ρωσία είναι επίσης έτοιμη αν χρειαστεί να παράσχει συμπληρωματική υλική υποστήριξη στην επιχείρηση μεταφοράς των χημικών όπλων.

«Επίσης, μπορεί να λάβει μέρος στη διασφάλιση της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της φόρτωσης των χημικών όπλων στο λιμάνι (στη Συρία) και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του φορτίου στα συριακά χωρικά ύδατα», - συμπλήρωσε ο επικεφαλής του ΟΑΧΟ.