Ανάμεσα σ’ αυτούς που απευθύνθηκαν προς τον Ομπάμα ήταν τα κορυφαία στελέχη των Apple, Facebook, Google, Microsoft και Yahoo.

Νωρίτερα οι εταιρείες αυτές απέστειλαν επιστολή προς τις αρχές των ΗΠΑ, όπου επισήμαναν ότι η υφιστάμενη πρακτική συλλογής δεδομένων παραβιάζει την ελευθερία του ατόμου. Οι γίγαντες του Διαδικτύου πιστεύουν ότι οι διαστάσεις των δραστηριοτήτων των μυστικών οργάνων θα πρέπει να ελέγχονται.