Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα αποθέματα 1,2-1,4 εκατ. βαρελιών πετρελαίου βρίσκονται σε βάθος 7500 μέτρων. Τα ακριβή στοιχεία αναμένονται να γίνουν γνωστά ως το τέλος Απριλίου, μετά από συμπληρωματική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, αλλά οι αποκλίσεις δεν θα είναι σημαντικές.

Το κοίτασμα πετρελαίου βρίσκονται κάτω από τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, αλλά η εξόρυξη πετρελαίου είναι ευκολότερη και φθηνότερη. Μπορεί να αρχίσει ενάμιση χρόνο μετά από τις γεωτρήσεις ανίχνευσης και η χώρα θα μπορούσε να πάρει αντίστοιχα έσοδα ήδη στις αρχές του 2018.