Αρχικά προγραμμάτιζαν την εκτόξευση για τις 19 Δεκεμβρίου του 2013, τώρα οι ειδικοί της NASA επισημάνουν ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί το νωρίτερο στα μέσα του Ιανουαρίου.

Ως λόγος της αναστολής στάθηκαν δυσλειτουργίες της αντλίας, για την επισκευή της οι κοσμοναύτες που βρίσκονται στο ΔΔΣ θα πρέπει να βγούνε στο ανοικτό διάστημα.