Στο Υπουργείο Έκτακτων Καταστάσεων αναφέρουν ότι η τέφρα δεν έχει παρατηρηθεί σε οικισμούς, οι κάτοικοι δεν απειλούνται.

Την ημέρα της Τρίτης τοπική ώρα με διαφορά μερικών ωρών το Σιβελούτς πέταξε δύο στήλες τέφρας σε ύψος 5 και 6 χλμ πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.