Οι επενδυτικές αποφάσεις για τη δημιουργία υποδομών για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Κίνα θα ληφθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η προμήθεια στην Κίνα προγραμματίζεται να πραγματοποιείται μέσω παροχέτευσης από τον αγωγό φυσικού αερίου «Δύναμη της Σιβηρίας», η έναρξη λειτουργίας της πρώτης φάσης του οποίου έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2017.