«Η Σελήνη υπό μία έννοια μπορεί να θεωρηθεί ως η έβδομη ήπειρος της Γης. Στα μέσα του 21ου αιώνα θα ξεσπάσει ανταγωνιστική διαμάχη για την κατάκτηση περιοχών κοντά στους σεληνιακούς πόλους και τη δυνατότητα δημιουργίας σεληνιακής βάσης», - δήλωσε ο επιστήμονας.

Σύμφωνα με τον Λεβ Ζελιόνι, η Σελήνη είναι πλούσια σε ποικιλία πόρων, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων μετάλλων. Στους πόλους της Σελήνης βρίσκεται μεγάλη ποσότητα πάγου, γεγονός που λύνει το πρόβλημα της παροχής νερού στη σεληνιακή βάση.