Η πτώση των τιμών θα προέλθει από την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία μέχρι το 2016 θα φθάσει τα 9,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Το μερίδιο του εισαγόμενου πετρελαίου στις ΗΠΑ θα μειωθεί στο 25% το 2016, σε σύγκριση με 37% το 2013.

Τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, οι ΗΠΑ ξεπέρασαν τη Ρωσία στην παραγωγή υδρογονανθράκων. Την άνοιξη του 2013 η πετροχημική εταιρεία Exxon Mobil προέβλεψε ότι οι ΗΠΑ θα καταστούν χώρα εξαγωγός πετρελαίου από το 2025.