«Στον πύραυλο Sarmat θα εφαρμοστούν οι μέγιστα εφικτές στο σημερινό επίπεδο ανάπτυξης απαιτήσεις για τα πυραυλικά συστήματα στρατηγικού προορισμού»,- είπε ο Καρακάεφ.

Ο διοικητής είπε επίσης ότι οι ρωσικές Πυραυλικές Δυνάμεις στρατηγικού προορισμού θα πραγματοποιήσουν 16 εκτοξεύσεις πυραύλων το 2014.