Νωρίτερα, κατά τον έλεγχο κτηνιατρικών πιστοποιητικών για μια παρτίδα χοιρινού κρέατος που έφτασε από την Κάτω Σαξονία, εντοπίστηκε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα πιστοποιητικά αυτά στη βάση δεδομένων της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Γερμανίας.

«Ζητήσαμε από τους Γερμανούς συναδέλφους μας να παρουσιάσουν μέχρι την Παρασκευή της 13ης Δεκεμβρίου εξηγήσεις σχετικά με την προσπάθεια λαθραίας εισαγωγής της παρτίδας κρέατος, αλλά τίποτα δεν έγινε. Έτσι, λοιπόν, αποφασίσαμε να περιορίσουμε την εισαγωγή των προϊόντων από τρεις εταιρείες που συμμετείχαν στην αλυσίδα λαθρεμπόριου», - δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εποπτικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.