«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολλές χώρες θεωρούν ότι η κατάσταση που σχετίζεται με την Ουκρανία πρέπει να συζητείται σε τριμερές πλαίσιο, - είπε ο υπουργός. – Η Ουκρανία είναι μεγάλος οικονομικός εταίρος της ΕΕ και της Ρωσίας. Και θα είναι μόνο λογικό, προτού προταθούν κάποια σχήματα συνεργασίας της Ουκρανίας με την ΕΕ, να καθίσουμε και να δούμε, τι οικονομικές συνέπειες θα έχουν τέτοιου είδους σχήματα».