Ο μοναδικός όρος για την παροχή αυτής της βοήθειας για την ΕΕ είναι η υπογραφή της συμφωνίας για την οριστική διευθέτηση της παλαιστινο-ισραηλινής σύγκρουσης και η ανακήρυξη ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Σε περίπτωση που αυτό συμβεί, η ΕΕ εισηγείται στο Ισραήλ και το μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος καθεστώς «ειδικών προνομιούχων εταίρων», πράγμα που ανοίγει γι΄αυτούς πλατιά πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές και θα συμβάλει στην αύξηση των επενδύσεων και την ανάπτυξη των επιστημονικών και πολιτιστικών δεσμών.