«Το Συμβούλιο είναι πρόθυμο να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να άρει τις κυρώσεις της ΕΕ, οι οποίες έχουν διατυπωθεί στο κοινό πρόγραμμα δράσης, αμέσως μετά τον έλεγχο από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας της εφαρμογής των μέτρων, που σχετίζονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα», - αναφέρεται στο έγγραφο.

Οι προκαταρκτικές συμφωνίες για το πυρηνικό πρόγραμμα είχαν επιτευχθεί στα τέλη Νοεμβρίου στις διαπραγματεύσεις του Ιράν και των «έξι» διεθνών μεσολαβητών στη Γενεύη. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι το Ιράν θα περιορίσει δραστικά τον εμπλουτισμό του ουρανίου με αντάλλαγμα τη σταδιακή μείωση των διεθνών κυρώσεων.