«Σήμερα δεν υπάρχουν εργασίες σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία Σύνδεσης, όλες έχουν τελειώσει. Σήμερα το θέμα είναι πως μπορεί να υπογραφεί αυτή η συμφωνία και να υλοποιηθεί, ικανοποιώντας παράλληλα της επιθυμίες της Ουκρανίας», - είπε ο Στάνο.