Η εφημερίδα Corriere della Sera επικαλούμενη το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας, γράφει ότι οι χημικές ουσίες θα περιμένουν εκεί τη φόρτωσή τους σε αμερικανικό πλοίο, στο οποίο στη συνέχεια αυτές οι ουσίες θα καταστραφούν.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές, ποιο λιμάνι θα δεχτεί το επικίνδυνο φορτίο. Κατα πάσαν πιθανότητα πρόκειται για ένα από τα λιμάνια της Σικελίας ή της Σαρδινίας.

Τα συριακά χημικά όπλα προγραμματίζεται να φορτωθούν και να ξεκινήσουν από το λιμάνι της Λατάκειας, το αργότερο στις 5 Φεβρουαρίου και να καταστραφούν μέχρι τις 30 Ιουνίου, εξαιρουμένης της ισοπροπανόλης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του σαρίν.