Παράλληλα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη διευκόλυνση της εισόδου των Τούρκων υπηκόων στη ζώνη Σένγκεν. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί από το 2017. Η υπογραφή της συμφωνίας επανεισδοχής ήταν μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την απλούστευση των κανόνων εισόδου των Τούρκων στην Ευρώπη.

Οι διαπραγματεύσεις για τις δύο αυτές συμφωνίες διήρκεσαν αρκετά χρόνια. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, Άγκυρα δεν δεν ήθελε να υπογράψει μια συμφωνία επανεισδοχής