Ορισμένοι διαδηλωτές ξεκουραζόταν παραδοσιακά στο κτίριο του Δμαρχείου του Κιέβου και του Οίκου των Συνδικάτων, καθώς επίσης και σε αντίσκηνα στο χώρο της Ευρωμαϊντάν.

Οι διαδηλωτές ασχολούνταν επίσης με τον καθαρισμό της Πλατείας. Κάποιοι έπεζαν σκάκι και ποδόσφαιρο, άλλοι τραγουδούσαν και χόρευαν. Η αστυνομία δεν κατέγραψε οποιαδήποτε έκτροπα την περασμένη νύχτα.