Ο επιστήμονας μίλησε με θέμα «Ο άνθρωπος 120 ετών ως ένα ανθρωποσχέδιο». Σύμφωνα με τον ερευνητή, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής αποτελεί ιστορική κανονικότητα, και τους τελευταίους αιώνες η ανθρωπότητα έχει πραγματοποιήσει δύο άλματα από 30 έτη το καθένα.

Ο Γκραντιρόφσκι επίσης σημείωσε, ότι στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής επηρεάζουν η ανάπτυξη της ιατρικής και η βελτίωση των συνθηκών ζωής.