Από την καταιγίδα σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι. Ο Νετανιάχουν δήλωσε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο τρομακτικές.

Στην αιχμή της καταιγίδας 60 000 κτήρια βρέθηκαν χωρίς ρεύμα. Την εργασία των ομάδων επισκευής παρεμπόδιζε η πτώση δέντρων. «Αιωνόβια δέντρα έπεφταν σαν χάρτινοι πύργοι», - δήλωσε ένας υπάλληλος της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ιερουσαλήμ παρέμενε αποκομμένη από τον έξω κόσμο λόγω χιονόπτωσης στη διάρκεια 48 ωρών.