«Η δραστηριότητα των εκρήξεων αυξάνεται. Μικρή ροή λάβας βγήκε εκτός των ορίων του κρατήρα και αυτή τη στιγμή φτάνει το 1 χλμ», - αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου.

Η τρέχουσα δραστηριότητα της Αίτνα είναι η πιο έντονη τους τελευταίους μήνες, πριν την οποία είχε προηγηθεί σειρά μικρών εκρήξεων.

Η μεγαλύτερη έκρηξη της Αίτνα σημειώθηκε στις 11 Μαρτίου του 1669. Αυτό συνεχιζόταν μερικούς μήνες, συνοδευόμενο από πολυάριθμους σεισμούς. Σύμφωνα με διάφορες πηγές, τότε σκοτώθηκαν από 20 έως 100 χιλιάδες άνθρωποι.