Αιτία της επανεξέτασης της πρόβλεψης στάθηκαν τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου για τη ρωσική οικονομία, τα οποία ήταν κατώτερα των προσδοκιών των οικονομολόγων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η εγχώρια ζήτηση στη Ρωσία παραμένει αρκετά αδύναμη, γεγονός που καθυστερεί την αποκατάσταση των επενδυτικής δραστηριότητας και επιβραδύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης της κατανάλωσης.

Οι προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσίας προς το παρόν είναι πιο αισιόδοξες: το 2014, όπως αναμένει το Υπουργείο, η ρωσική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,5%, ενώ το 2015 κατά 2,8%.