«Με τη βοήθεια των τεχνολογιών λόγου μπορεί να δίνει εντολές στους διαχειριστές, χωρίς να αφήνει από τα χέρια του τα αναγκαία αντικείμενα, να χρησιμοποιεί τον κατάλογο, να θέτει σε λειτουργία μια κάμερα και να σβήνει μιαν άλλη, να μεταφράζει σύνθετες φράσεις των συναδέλφων του στη μητρική γλώσσα του κοσμοναύτη, να δέχεται φωνητικές πληροφορίες για τους εναπομείναντες πόρους του σκάφανδρου και μάλιστα θα προσδιορίζει το επίπεδο άγχους των μελών του πληρώματος», - ανακοίνωσα από το γραφείο Τύπου του «Κέντρου Τεχνολογιών Λόγου».

Το σύστημα φωνητικού διαλόγου ανθρώπου – υπολογιστή αναγνωρίζει το 995 των λεχθέντων.