Στο έγγραφο γίνεται επίσης λόγος για το ότι οι αντίπαλοι των αρχών οφείλουν να άρουν αποκλεισμό των κυβερνητικών και δημοσίων κτιρίων. Εκτός αυτού, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει διακηρυχθεί ως στρατηγική πορεία του Προέδρου και της κυβέρνησης της Ουκρανίας, όπως και ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας ζωής και η άνοδος της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, που χαρακτηρίζεται ως αντικείμενο και σκοπός τους.