Θα διαρκέσει 2 ημέρες, και στη συνέχεια, κατά δήλωση των διοργανωτών, θα μετατραπεί σε διαρκή. Ως τόπος διεξαγωγής της επιλέχθηκε η πλατεία Γιεβροπέισκαγια, η οποία βρίσκεται κοντά στην πλατεία «Μεϊντά Νιζαλέζνοστι» (Πλατεία της Ανεξαρτησίας» στο Κίεβο.

Στην πλατεία Γιεβροπέισκαγια έχουν ήδη συγκεντρωθεί μερικές χιλιάδες οπαδοί του προέδρου, οι οποίοι ήρθαν από τις ανατολικές και νότιες περιοχές της Ουκρανίας. Την πλατεία έχουν περικυκλώσει αστυνομικές δυνάμεις, ενώ όλοι οι δρόμοι έχουν αποκλειστεί με αυτοκίνητα και ειδικούς φράχτες.