Λαμβάνοντας υπόψη τη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση στις Φιλιππίνες, καθώς και τη συμμετοχή της Μανίλας στο Σύνδεσμο Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας, με τον οποίο η Ρωσία συνδέεται με εταιρική σχέση, είναι σημαντική η συμμετοχή στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να βοηθήσει τους κατοίκους των Φιλιππίνων - αναφέρεται στο διάταγμα.

Στις 8 Νοεμβρίου 2013, στις Φιλιππίνες, επλήγησαν από τον τυφώνα «Haiyan» 9 περιοχές με πληθυσμό της τάξης των 50 εκατομμυρίων.