«Είναι απαραίτητο ο μηχανισμός και οι κατευθυντήριες γραμμές που ακολουθούμε, να μας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους που δεν μας έχει δοθεί η άδεια να εφαρμόσουμε» - δήλωσε ο Σέλστρεμ. Υπενθύμισε ότι η αποστολή του περιοριζόταν στην εντολή να «διαπιστώσει τα πραγματικά περιστατικά χρήσης χημικών όπλων». «Οι μέθοδοι και οι τεχνολογίες που απαιτούνται για μια δικαστική πραγματογνωμοσύνη δεν προβλέπονται» - δήλωσε ο επικεφαλής της αποστολής.