Ο Γιανουκόβιτς εισηγήθηκε επίσης να εφαρμοστεί μορατόριουμ σε οποιεσδήποτε βίαιες ενέργειες μέχρι να εξεταστούν στο Κοινοβούλιο όλα τα ρίσκα, που φέρει η Συμφωνία Σύνδεσης με την ΕΕ με την υφιστάμενη μορφή της. Αυτό το έγγραφο, κατά την άποψη του Προέδρου, έχει ετοιμαστεί κατα παραβίαση των εθνικών συμφεροντων της Ουκρανίας.