Οι Ρώσοι ειδικοί θα είναι ασχοληθούν με τη μεταφορά των συριακών χημικών όπλων στο λιμάνι της Λατάκιας, από όπου θα φορτωθούν σε πλοία και θα μεταφερθούν στο μέρος της καταστροφής τους, διευκρίνισε ο Ρώσος διπλωματης.