Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από το ελληνικό νησί της Κρήτης, όπου έχει αναπτυχθεί το σύστημα. Ο πύραυλος έπληξε το συμβολικό στόχο.

Αρχικά το S-300 είχε αγοραστεί το 1999 από την Κύπρο. Αυτή η αγορά προκάλεσε κύμα διαμαρτυριών από την Τουρκία, γι΄αυτό στη συνέχεια το σύστημα μεταφέρθηκε στην Κρήτη. Το 2007 το S-300 έγινε ιδιοκτησία της Ελλάδας.