Τα μέρη προβλέπεται να συζητήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης των σχέσεων Ρωσίας-ΕΕ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην προώθηση του καθεστώτος ταξιδιών χωρίς θεώρηση για τους πολίτες, στην ενεργειακή συνεργασία και τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ στη Βίλνα στις 28 - 29 Νοεμβρίου.

Προβλέπεται επίσης τα μέρη θα ανταλλάξουν απόψεις για μια σειρά από θέματα διεθνούς επικαιρότητας, μαζί και για το Ιράν, τη Συρία και την Ουκρανία.