Οι βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις σε ξένο και εθνικό νόμισμα επιβεβαιώθηκαν στο επίπεδο A-2 και η βαθμολογία σε εθνική κλίμακα - στο επίπεδο των ruAAA.

Ταυτόχρονα, η S&P επιβεβαίωσε τις αξιολογήσεις της Ιταλίας VVV/A-2 με αρνητικές προοπτικές.