Η ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ τους τελευταίους μήνες ασχολήθηκε με τη συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών σχετικά με επτά περιστατικά. Το γεγονός χρήσης χημικών όπλων επιβεβαιώθηκε σε πέντε περιπτώσεις: στο Χαν-αλ-Ασάλ στις 19 Μαρτίου, στο Σαρακέμπε στις 29 Απριλίου, στη Γκούτα στις 21 Αυγούστου, στη Τζομπάρα στις 24 Αυγούστου και στο Ασραφιέ-Σαχναέ στις 25 Αυγούστου.

Νωρίτερα είχε αναφερθεί ότι στη Γκούτα χρησιμοποιήθηκε το δηλητηριώδες αέριο σαρίν.