Το σχέδιο περιλαμβάνει τη μετεγκατάσταση των Βεδουίνων από τα μη αναγνωρισμένα από το κράτος χωριά σε επίσημα υπαρκτές πόλεις, στις οποίες σχεδιάζεται να αναπτυχθούν υποδομές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Σχεδιάζεται ότι οι Βεδουίνοι, που θα εγκαταλείψουν τις παραδόσεις τους, θα λάβουν ως αντάλλαγμα σπίτι με νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς και πρόσβαση σε συγκοινωνίες, εκπαίδευση και ιατρική περίθαλψη.