Όπως σημείωσε ο Σανούσι, τα ίχνη των χρημάτων χάνονται στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC).

Η NNPC έτσι «έχασε» περίπου το 76% των ετήσιων εσόδων της, που περίπου ισούται με τις δαπάνες του προϋπολογισμού για 2 έτη. Ο Σανούσι πρόσθεσε ότι γράφει στον πρόεδρο για παρόμοιες περιπτώσεις από το 2010, αλλά δεν υπήρξε καμία αντίδραση μέχρι τώρα.