«Παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι οι Άγγλοι όλο και λιγότερο χρησιμοποιούν τις εκκλησίες, στη συνείδησή τους η εκκλησία παραμένει το σύμβολο του πολιτισμού τους. Και όταν μουσουλμάνοι αγοράζουν αυτές τις εκκλησίες, τους βλέπουν ως κατακτητές, δημιουργείται μία αντιπάθεια προς τους μουσουλμάνους», - δήλωσε ο Λόουν.

Ορισμένες εκκλησίες στην Αγγλία εκτίθενται προς πώληση λόγω της έλλειψης πιστών και της έλλειψης πόρων για τη συντήρησή τους.