Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσαν επίσης την ουκρανική κυβέρνηση να σέβεται τα βασικά δικαιώματα του ατόμου στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και καταδίκασαν τη χρήση βίας κατά των ειρηνικών διαδηλωτών.

Οι βουλευτές κάλεσαν επίσης τις ουκρανικές Αρχές να αφήσουν χωρίς καθυστέρηση ελεύθερους τους συλληφθέντες διαδηλωτές.