Το δικαστήριο αποφάνθηκε σε σχέση με την αγωγή ενός Γάλλου τραπεζικού υπαλλήλου, στον οποίον ο εργοδότης αρνήθηκε χρηματικά επιδόματα, που αναλογούν σε όλα τα παντρεμένα ζευγάρια, βασιζόμενος στο γεγονός, ότι ο σύντοφός του είναι άνδρας.

Το δικαστήριο αναγνώρισε σε αυτήν την περίπτωση μία άμεση διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου σημείωσε, ότι η απόφαση αυτή σημαίνει την εισαγωγή ενός νέου νομικού προτύπου για όλες τις χώρες της ΕΕ.